Consultoria Informàtica

Els nostres professionals posen la nostra alta experiència al servei del client per a assistir-li amb les millors opcions a implantar. La fi és aconseguir una perfecta alineació entre els objectius de l’organització i les capacitats dels seus sistemes informàtics.

Aquest servei inclou
  • Anàlisi del sistema informàtic (inventari de hardware, software i sistemes actuals)
  • Detecció de deficiències i necessitats.
  • Proposta d’un nou disseny del sistema.

Si els recursos d’una empresa superen en temps i esforç conèixer com funcionen els sistemes informàtics sense arribar a donar solucions o millorar una necessitat és quan s’ha de sol·licitar ajuda a professionals.

La figura del consultor estalvia temps i diners en l’assessoria/implementació d’una solució òptima i d’acord amb les necessitats de l’empresa.

La consultoria està basada en una anàlisi de les principals àrees de la seva xarxa:
  • Cablejat informàtic.
  • Comunicacions internes i externes (Internet i Correu electrònic).
  • Hardware bàsic i requeriments.
  • Servidors de xarxa i arquitectura informàtica.
  • Sistemes Operatius de PC.
  • Administració i optimització dels sistemes.
  • Configuracions d’un entorn de xarxa.

Aquest servei de consultoria informàtica és fonamental perquè els negocis, organitzacions o institucions optimitzin els seus recursos i aprofitin al màxim les seves capacitats per continuar creixent.

Aquesta pàgina utilitza cookies. Per accedir a la informació detallada de les nostres cookies, visita el següent enllaç:    Mes informació
Privacidad