Pla Preventiu

Aquest servei inclou:
  • No requereix permanència
  • Resposta en 24 hores, Online o presencial
  • El client ha de cenyir-se a una sèrie de paquets predefinits (Bono 10 hores, Bono 20 hores, etc …)
  • El pagament es realitza en el moment d’adquirir els bons.
  • El seu període de caducitat és d’un any.

Descripció

Avaluï i optimitzi el seu sistema informàtic, és la millor garantia per prevenir futures dificultats.

Aquesta modalitat de manteniment aquesta ideada per a aquells clients que tenen petites pimes i no volen cenyir-se a un contracte de manteniment mensual.

En aquesta modalitat el client disposa de diferents bons que cobreixen unes hores determinades d’assistència tècnica, que el client pot consumir segons les seves necessitats, sense preocupar-se per estar subjecte a pagaments mensuals concrets.

  • 10 hores: 478,40€ + IVA
  • 20 hores: 892,52€ + IVA
  • 30 hores: 1242,33€ + IVA

L’ordre d’intervenció en aquest tipus de manteniment és el següent:

Telefònic: Es disposarà d’un número de telèfon, on es podran comunicar les incidències o realitzar consultes, en horari d’oficina.

Remot: S’establirà un enllaç de comunicació amb el client a través de VPN, Internet, o Assistència Online. D’aquesta manera SIC podrà accedir als seus equips sense necessitat de desplaçar al seu domicili o empresa, solucionant el problema en el menor temps possible, minimitzant així el temps d’intervenció i evitant causar demores innecessàries.

Presencial: En l’últim cas, si no es pot resoldre en qualsevol dels dos plantejaments anteriors, un tècnic es presentarà a les instal.lacions del client, s’aplicarà tarifa de desplaçament a part.

Nota: Totes les intervencions esmentades anteriorment restaran temps dels bons contractats.

Aquesta pàgina utilitza cookies. Per accedir a la informació detallada de les nostres cookies, visita el següent enllaç:    Mes informació
Privacidad