Pla Correctiu

Aquest servei inclou
  • Contractació de paquet o nombre d’hores ajustable segons les necessitats.
  • Seguiment mensual del seu parc informàtic de forma remota o presencial.
  • Número de telèfon per comunicar incidències o realitzar consultes.
  • Resposta en 16 hores laborals, presencial o en línia en cas d’avaria.
  • Pagament mensual. No requereix permanència. Renovació anual, amb augment de preus segons l’IPC.

Descripció

Revisem periòdicament el seu sistema per mantenir-lo en el millor estat i gaudeixi de la tranquil·litat de tenir un tècnic sempre a mà.

Aquesta modalitat de manteniment està ideada per a aquells clients que necessiten una revisió mensual de les seves instal.lacions i equips, i no poden permetre esperar que succeeixin fallades o avaries per trucar al servei tècnic.

Aquest contracte li permet la tranquil·litat, que un dels nostres tècnics de forma mensual realitzarà un seguiment del correcte funcionament del seu parc informàtic de forma remota o presencial.

I davant qualsevol puntual avaria l’ordre d’intervenció seria el següent:

Telefònic: Es disposarà d’un número de telèfon, on es podran comunicar les incidències o realitzar consultes, en horari d’oficina.

Remot: S’establirà un enllaç de comunicació amb el client a través de VPN, Internet, o assistència online. D’aquesta manera SIC podrà accedir als seus equips sense necessitat de desplaçar al seu domicili o empresa, solucionant el problema en el menor temps possible, minimitzant així el temps d’intervenció i evitant causar demores innecessàries.

Presencial: En l’últim cas, si no es pot resoldre en qualsevol dels dos plantejaments anteriors, un tècnic es presentarà a les instal.lacions del client, en el període de temps especificat en cada manteniment.

Nota: Totes les intervencions esmentades anteriorment restaran del temps i desplaçaments contractats.

Aquesta pàgina utilitza cookies. Per accedir a la informació detallada de les nostres cookies, visita el següent enllaç:    Mes informació
Privacidad