Instal·lacions de cablejat de xarxa

Som especialistes en el disseny de xarxes informàtiques empresarials. En el nostre servei estan contemplats els sistemes de cablejat, electrònica, serveis i solucions de xarxa.

Realitzem instal·lacions de cablejat estructurat mitjançant cable de categoria 6, 7, i en fibra òptica per distancies mes grans.

Et certificarem la teva xarxa informàtica.

També realitzem sanejament de xarxes informàtiques i armaris rack, sense aturar la teva empresa. Som especialistes en solució de problemes en xarxes informàtiques, optimitzaran la teva infraestructura informàtica millorant el seu funcionament.

Fem auditories de xarxes per a saber el seu estat actual, les funcionalitats de les càrregues de treball i les possibles millores en la seva xarxa de comunicacions.

Aquesta pàgina utilitza cookies. Per accedir a la informació detallada de les nostres cookies, visita el següent enllaç:    Mes informació
Privacidad