Pla Integral

Aquest servei inclou
  • No requereix permanència
  • Resposta en 24 hores, Presencial o Online
  • El client ha de cenyir-se a una sèrie de paquets predefinits (Bono 10 hores, Bono 20 hores, etc …)
  • El pagament es realitza en el moment d’adquirir els bons.
  • El seu període de caducitat és d’un any.

Compti amb un departament informàtic propi, que li garanteix la ràpida intervenció i la constant optimització.

Aquesta modalitat de manteniment aquesta ideada per a aquells clients que necessiten una intervenció ràpida davant qualsevol fallada o avaria informàtica.

En aquests casos SIC, disposa d’aquest tipus de manteniment preferent, per la tranquil · litat del client i de la seva empresa, la qual es trobarà ben coberta davant de qualsevol problema informàtic, incloent revisions periòdiques i control remot de servidors centrals.

Davant de qualsevol puntual avaria l’ordre d’intervenció seria el següent:

Telefònic: Es disposarà d’un número de telèfon, on en horari d’oficina, un tècnic l’atendrà i intentarà donar-li una solució immediata al seu problema.

Remot: S’establirà un enllaç de comunicació amb el client a través de VPN, Internet, o Assistència Online. D’aquesta manera SIC podrà accedir als seus equips sense necessitat de desplaçar al seu domicili o empresa, solucionant el problema en el menor temps possible, minimitzant així el temps d’intervenció i evitant causar demores innecessàries.

Presencial: En l’últim cas, si no es pot resoldre en qualsevol dels dos plantejaments anteriors, un tècnic es presentarà a les instal.lacions del client, en el període de temps especificat en cada manteniment.

Nota: Totes les intervencions esmentades anteriorment restaran del temps i desplaçaments contractats (excepte les assistències remotes).

Aquesta pàgina utilitza cookies. Per accedir a la informació detallada de les nostres cookies, visita el següent enllaç:    Mes informació
Privacidad